|  |  | 

Tin tức Tin tức kinh doanh

Bản tóm tắt các bước lập kế hoạch kinh doanh

CÁC BƯỚC LẬP KẾ HOẠC KINH DOANH

 1. Tóm tắt kế hoạch kinh doanh
 • Ý tưởng kinh doanh
 • Mục tiêu của kế hoạch kinh doanh
 1. Nghiên cứu và phân tích thị trường
 • Phân tích ngành
 • Khách hàng mục tiêu
 • Độ lớn của thị trường mục tiêu
 • Xu hướng thị trường
 1. Đối thủ cạnh tranh
 • Danh sách đối thủ cạnh tranh
 • Khả năng cạnh tranh
 1. Chiến lược markting
 • Tiếp thị
 • PR
 1. Phân tích SWOT cho kế hoạch kinh doanh
 • Điểm mạnh
 • Điểm yếu
 • Cơ hội
 • Thách thức
 1. Mô hình tổ chức kinh doanh
 • Loại hình doanh nghiệp
 • Tính pháp lý của lĩnh vực kinh doanh
 1. Kế hoạch vận hành sản xuất
 • Tự sản xuất
 • Thuê ngoài
 1. Kế hoạch nhân sự
 • Nhân sự trực tiếp
 • Ban cố vấn
 1. Bản kế hoạch tài chính
 • Vốn đầu tư
 • Chi phí hoạt động
 • Thời gian hoàn vốn đầu tư
 • Dự báo dòng tiền
 1. Các kịch bản dự phòng

 

ban-tom-tat-cac-buoc-lap-ke-hoach-kinh-doanh

Tác giả:

Facebook

CÔNG TY IN ĐỨC CƯỜNG

Hotline: 0969 276 288 ( Zalo) – 09430909 18

Email: induccuong@gmail.com

Website: http://induccuong.com.vn